Hoe werkt kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang.

Voorwaarde voor kinderopvangtoeslag:

 • Jij en je eventuele toeslagpartner werken, een re-integratie traject of studie volgen of een inburgeringscursus etc.
 • Je een contract hebt afgesloten met de kinderopvang.
 • De kinderopvang waar je een contract mee hebt afgesloten staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Je betaalt een deel van de kosten van de opvang zelf. Dit is de eigen bijdrage.
 • Je ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch, je kunt deze aanvragen via de belastingdienst op www.mijntoeslagen.nl. Je logt hier in met je DigiD en dan is het vaak binnen 5 minuten ingevuld. Indien je vragen hebt of er niet uitkomt dan horen we dat natuurlijk graag en helpen we je verder!

Kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je een deel van de toeslag mis.

Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Hiernaast geldt ook een maximum-uurtarief. Het bedrag boven dit maximum uurtarief betaal je altijd zelf. Voor Buiten Schoolse Opvang (BSO) is dit bedrag vastgesteld voor 2021 op € 7,27. Het uurtarief van de BSO is € 7,95 (dus € 0,68 per uur is voor eigen rekening) en bij de Sport BSO is het € 8,50 (dus € 1,23 per uur is voor eigen rekening).


Het % kinderopvang toeslag voor een 2e- en volgend kind per gezin is aanzienlijk hoger (zie tabel onderaan) dan voor een 1e kind.

Hieronder een rekenvoorbeeld betreft Naschoolse opvang/BSO ter verduidelijking:

 • Je bent ouder van 1 kind met een gezamenlijk inkomen van € 50.000

Het kind gaat 1 dagdeel (4 uur per dag) per week naar de naschoolse opvang/BSO. Het uurtarief is € 7,95 per kind en de maximale vergoeding voor BSO vanuit de Belastingdienst is vastgesteld op € 7,27. Dit betekent dat je per uur naschoolse opvang/BSO dat je afneemt, i.i.g. het verschil van € 0,68 zelf moet betalen.

 • De kosten voor 1 kind voor 1 dagdeel is dan 1 x 4 uur x € 7,95 = € 31,80. Het % vergoeding dat bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000 hoort is voor het 1e kind 83,3% (+/- € 26,5) en dit bedrag krijg je dus terug van de Belastingdienst.
 • De totale kosten voor 1 kind die 1 dagdeel naar de naschoolse opvang/BSO gaat is dan:

1 kind x 4 uur x € 0,68 = € 2,72

€ 31,80 - (€ 26,5) = € 5,30

Totaal: € 8,02 (per uur € 2,00)


Hieronder een aantal rekenvoorbeelden betreft Sport & spel vakantie/BSO ter verduidelijking: 

Je bent ouder van 1 kind in een modaal gezin met een gezamenlijk inkomen van €38.500. 

 • Het kind gaat 1 dag (8 uur) naar de Sport & spel vakantie BSO. Het uurtarief is € 8,50 per kind en de maximale vergoeding voor BSO vanuit de Belastingdienst is vastgesteld op € 7,27. Dit betekent dat je per uur vakantie BSO dat je afneemt, i.i.g. het verschil van € 1,23 zelf moet betalen.
 • De kosten voor 1 kind voor 1 dag is dan 8 uur x € 8,50 = € 68,00. Het % vergoeding dat bij een gezamenlijk inkomen van € 38.500 hoort is 88,3% (€ 56,15) en krijg je dus terug van de Belastingdienst.
 • De totale kosten voor 1 dag Sport BSO is dan:

8 x € 1,23 = € 9,84

€ 68,00 - € 56,15 = € 11,85

Totaal: € 21,69 (per uur € 2,71)


 • Je bent ouder van 2 kinderen met een gezamenlijk inkomen van € 50.000

De kinderen gaan 1 dag (8 uur per dag) naar de Sport & spel vakantie BSO. Het uurtarief is € 8,50 per kind en de maximale vergoeding voor BSO vanuit de Belastingdienst is vastgesteld op € 7,27. Dit betekent dat je per uur vakantie BSO dat je afneemt, i.i.g. het verschil van € 1,23 zelf moet betalen.

 • De kosten voor 2 kinderen voor 1 dag is dan 2 x 8 uur x € 8,50 = € 136,00. Het % vergoeding dat bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000 hoort is voor het 1e kind 83,3% (+/- € 56,64) en voor het 2e kind 94,6% (+/- € 64) en deze bedragen krijg je dus terug van de Belastingdienst.
 • De totale kosten voor 2 kinderen die 1 dag naar de Sport BSO gaan is dan:

2 kinderen x 8 uur x € 1,23 = € 19,68

€ 136,00 - (€ 56,5 + € 64) = € 15,5

Totaal: € 35,18 (per uur € 2,19)